Utbildningsutskottet


Utbildningsutskottet är ett utskott under SERUM bestående av utbildningsbevakare från varje program. Utskottet träffas ca 1 gång i månaden och här tas allmänna ämnen upp kring utbildningsbevakning inom SERUM såsom pedagogik, hur vi ska öka svarsfrekvensen på kursutvärderingar etc. Här nedan finns kontaktuppgifter till varje utbildningsbevakare för varje program:

 

Michael Tägil 
utbildning@serum.orebrostudentkar.se
(Styrelsepost och ordförande för Utbildningsutskottet)

Hanna Orre
utbildningsbevakare.atfo@gmail.com
(Arbetsterapeut)

Rebecka Enarsson
utbildningsbevakare.audiobio@gmail.com

(Audionom)

Lina Öhlander
utbildningsbevakare.audiobio@gmail.com
(Biomedicinsk analytikerprogrammet)

Avin Tofiq 
avin.tofiq96@gmail.com
(Läkarprogrammet)

Martina Kilborn
utbildningsbevakare.ssfo@gmail.com
(Sjuksköterskeprogrammet)

Vakant
(Röntgensjuksköterskeprogrammet)

Bookmark and Share