SERUMS UTSKOTT


Utskotten har som som uppdrag att engagera studenter efter program. Följande är en del av Serum;

Sjuksköterskestuderandes förening Örebro (SSFÖ)

Arbetsterapeutföreningen Örebro (ATFÖ)

Biomedicinska analytiker och audionomföreningen (BA)

Medicinska Utbildningsrådet (MUR)

10425061_10152448101039811_1316980422534055348_n

Utskotten har specifikt ansvar att anordna studiesociala aktiviteter och säkerställa att kvalitén i våra program är på topp! Till SSFÖ tillhör både sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor och BAs förening är under konstruktion. Serum har även ett nära samarbete med den externa föreningen Medicinska föreningen Örebro (MFÖ) när det kommer till studiesociala aktiviteter och bevakning av utbildningskvalitén.

Bookmark and Share