SEKTIONSMÖTE

Sektionsmöte anordnas av styrelsen ett par gånger per termin, här tas beslut om bland annat budget, stadgar och verksamhetsplan samt höra åsikter från våra medlemar som våra medlemar är välkomna att lyfta. På dessa sektionsmöten sker även val där vi väljer om vår styrelse, valberedning och ledarmöten till Örebro studentkårs fullmäktige.

Kommande Sektionsmöte
Nästa sektionsmöte är den 5/9 kl 18:00 på Campus Almby. På detta möte kommer styrelsen att presentera ett budgetförlag och en verksamhetsplan. Som vanligt bjuds det på kaffe och något tilltugg till.

Årmötets preliminära datum är: 24/4 2018 där vår nya styrelse ska väljas in för HT18-VT19. Intresserad av en post? Klicka här.

Dagordning och Protokoll
Ungefär en vecka innan Sektionsmötet kan du ta del av Dagordningen inför mötet här eller via våra facebook.

Dagordning inför mötet 5/9-17
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av justerare
§5 Eventuella Adjungderingar
§6 Godkännande av kallelsen
§7 Faställande av dagordning
§8 Kårstyrelsen Örebro studentkår
§9 Rapporter från de olika styrelseposterna i kårsektionen Serum
§10 Propostion från styrelsen
§11 Fastställande av verksamhetsplan
§12 Fastställande av budget
§13 Fyllnadsval
§14 Övriga frågor
§15 Mötet avslutas

 

header