OM SERUM

Serum är kårsektionen som ansvarar för att representera och engagera alla studenter vid institutionerna Hälsovetenskaper och Medicinska vetenskaper. Det är för er som studerar till arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, samt kurser inom omvårdnad och medicin.

Serum är en del av Örebro studentkår. Vi är en del av en ideell, icke-vinstdrivande verksamhet och tillsammans arbetar vi, vanliga studenter, för att vi alla ska få en så bra studietid som möjligt! Vi anordnar föreläsningar, fester, sittningar, introduktion för nya studenter, bedriver utbildningsbevakning samt har kontakt med näringslivet.


Var hittar du oss?

Du hittar vårt sektionsrum i Prismahuset

Öppettider

Tisdag, Onsdag, Torsdag kl. 12:00 – 13:00

Vi har extraöppet under introduktionstider!

serum@orebrostudentkar.se