SNOK


SNOK är Serums overallsutskott.  SNOK är ansvariga för overaller, märken och invigningen i Serum De håller även i olika evenemang och sittningar som är till för alla i Serum. Mer information om overaller och evenemang hittar du på vår Facebook. 

Overallkulturen har funnits länge på Örebro universitet, overallens färg beror på vilken kårsektion man tillhör. Serums overaller är gula. Alla är välkomna att vara med i overallkulturen och det finns ett stort antal föreningar som anordnar evenemang och engagerar sig i overallkulturen.

Det finns flera resor som sker varje termin, dessa kallas för utlandsresor och är en stor del av overallskulturen! Det är andra lärosäten i Sverige som arrangerar utlandsfesterna och bjuder in studenter från andra städer för att festa, leka och ha skoj. På resorna får man träffa många andra studenter och får vänner för livet. Örebro har en egen utlandsfest som heter Tjällossningen och arrangeras på våren.

.


.


På Serums kontor har vi en del märken man kan köpa (se bilder).

IMG_2599
IMG_2598

Aktiva föreningar inom ovvekulturen