Örebro studentkårs fullmäktige

Örebro studentkårs fullmäktige  är Örebro studentkårs högst beslutande organ. I fullmäktige sitter ledamöter från varje kårsektion, totalt 41 st. Dessa är valda av kårsektionens egna medlemmar för att representera kårsektionen och föra dess talan. Antalet platser kårsektionen får beror på antalet medlemmar sektionen har, Serum har idag sex stycken platser i FUM. Serums representanter väljs på årsmötet.

Enkelt översatt är fullmäktige Örebro studentkårs egen riksdag. Dess roll är att övergripande sätta riktningen för Örebro studentkårs verksamhet. Fullmäktige sammanträder fyra gånger per år. Exempel på sådant fullmäktige beslutar om på dessa möten är budget, verksamhetsplan, åsiktdokument samt val av studentrepresentanter och heltidsarvoderade. Varje ordinarie medlem i Örebro studentkår har rätt att skicka in punkter till fullmäktige, detta kan exempelvis vara en motion med ett förslag på beslut. Som fullmäktigeledamot är du vald till representant för din kårsektion. Det betyder att det är kårsektionens åsikter, och inte dina egna, du ska lyfta fram under fullmäktigemötena.

Kårstyrelsen är Örebro studentkårs högst verkställande organ (kan jämföras med regeringen). Kårstyrelsen består av en ordförande och två vice ordförande samt en ledamot från varje sektion. För SERUM sitter vice ordförande som ledamot i KS. Kårstyrelsen svarar inför fullmäktige.

Ordinarie Fullmäktigeledamöter

Victoria Hogrell
Ordinarie fullmäktigeledamot
Victoria Oscarsson
Ordinarie fullmäktigeledamot
Sarah Lindroth
Ordinarie fullmäktigeledamot
Indy Kromodikoro
Ordinarie fullmäktigeledamot
Anton Löfgren
Ordinarie fullmäktigeledamot
Nadja Numelin
Ordinarie fullmäktigeledamot

Suppleanter – fullmäktigeledamöter

Avin Tofiq
1:e suppleant fullmäktigeledmot
Martina Steineck
2:e suppleant fullmäktigeledamot
Isak Rehn
3:e suppleant fullmäktigeledamot

Vakanta poster – fullmäktigeledamöter

Vakant
4:e suppleant fullmäktigeledamot
Vakant
5:e suppleant fullmäktigeledamot
Vakant
6:e suppleant fullmäktigeledamot
Vakant
7:e suppleant fullmäktigeledamot
Vakant
8:e suppleant fullmäktigeledamot