Organisationsöversikt

Programutskott

Inom serum finns programföreningar som bedriver bl.a. utbildningsbevakning och studiesociala event på programnivå. Programföreningarna väljer ut en ledamot som har en plats i Serums styrelse. Som medlem i en förening får du förmåner, delta i evenemang och hjälp med frågor om utbildningen. Du kan endast bli medlem i den förening som tillhör ditt program, det kostar inget men du måste vara medlem kårmedlem i Serum.

Utskotten har som som uppdrag att engagera studenter efter program. Följande är en del av Serum;

Utskotten har specifikt ansvar att anordna studiesociala aktiviteter och säkerställa att kvalitén i våra program är på topp!


Samarbetspartners

Serum har även ett nära samarbete med externa(utanför Örebro studentkår) och interna(inom Örebro studentkårs organisation) samarbetspartners när det kommer till studiesociala aktiviteter och bevakning av utbildningskvalitén.