StyrelsenOrORDförande VT17:HT18 - KLARdförande

Paulina Andersson

072-3330406

Som ordförande för Serum har man övergripande ansvar för styrelsens arbete. Kallar till och håller i styrelsemöten och sektionsmöten. Svarar på diverse frågor eller tar reda på var man kan få svar. Har kontakt med Ordförande i Studentkåren samt de andra Sektionsordföranden vid ordförandeforum som är ett informellt möte ett par gånger per termin. Ordförande går på institutionsledningsråd varannan vecka med IHM (Institutionen för Hälsa och Medicin), här får man träffa institutionsledni
ngen och diskutera frågor som rör IHM.

Några ord från Paulina:

”Jag heter Paulina och sitter på posten som ordförande för kårsektionen Serum. Jag är 24 år gammal och från Stockholm. Jag pluggar till arbetster
apeut och är inne på termin 5, förutom det så är jag en fena på att laga pannkakor och att tappa saker. Mina visioner inför det kommande verksamhetsåret är att öka Serums medlemsantal och utveckla det studiesociala livet för våra studenter.”

ordforande@serum.orebrostudentkar.se


Vice general Serum VT17:HT18Vice Ordförande

Filip Tärnskär

0733-567173

Som Vice Ordförande i Serum arbetar du nära och tillsammans med Ordförande.

Vice Ordförande sitter i Kårstyrelsen, KS, tillsammans med presidiet för Örebro Studentkår (Ordförande och Vice ordförande) samt en representant från varje Kårsektion. Det är Studentkårens högsta verkställande organ (till skillnad från Fullmäktige, som är Studentkårens högsta beslutande organ). Kårstyrelsen har möte en gång varannan vecka.

serum.ks@orebrostudentkar.se

Några ord från Filip:

”Hej! Jag är 25 år och under min uppväxt så har jag bott på många ställen men känner mig mest hemma i Linköping, det var också där jag bemästrade maträtten korv stroganoff vilket är en favorit. Jag går nu termin 3 på Audionomprogrammet. Jag gillar: teknik, att plinka på min gitarr, att snickra, god mat och dryck, att dansa och skidor. Jag ser fram emot året som vice ordförande i Serum, och tycker det ska bli jättekul att vara med och driva vår sektion såväl som hela Örebro studentkår framåt.”

 


Ekonomiansvarig Serum VT17:HT18 - KLARKassör

Michaela Nygård

0769-482520

Kassören är ekonomiansvarig i Serum, man ansvarar alltså för in- och utgående pengar. Man har nära kontakt med Örebro Studentkårs ekonomiansvarige då bankning och bokföring är centralt i Kassörens arbete

kassor@serum.orebrostudentkar.se

Några ord från Michaela:

”Jag är 22 och kommer från Hallstahammar och studerar termin 2 på sjuksköterskeprogrammet. När jag inte pluggar så umgås jag med mina vänner, kollar på film eller serier. Min vision för det året är att lyfta serum så att vi får fler medlemmar och öka intresset för engagemang i både styrelsen och våra utskott”

 


utibildningsbevakare IHV - HT17:VT18 KLARUtbildningsbevakare för Institutionen för Hälsovetenskaper

Rebecka Enarsson

0731-83 20 52

Utbildningsbevakare ansvarar för att din utbildning ska vara så bra som möjligt. Utbildningsbevakare svarar på frågor och löser problem som har med exempelvis lärare, tentor eller kurser att
göra. Utbildningsbevakaren som sit
ter i styrelsen är ordförande för Utbildningsbevakarutskottet som består av en representant från varje program inom Serum. Det innebär att man ansvarar för det övergripande arbetet utbildningsbevakarna i Serum utför samt kallar till och håller i möten för utskottet. Utbildningsbevakaren går också på utbildningsbevakarråd som hålls i av Vice Ordförande med utbildningspolitiskt ansvar i Studentkåren, ca 1 gång i månaden.

Några ord från Rebecka:

”Jag är 27 år och kommer från Östersund, studerar nu termin 3 på audionomprogrammet. Favortimaten måste fortfarande vara farmors pannkakor, dem är svårslagna! Min hobby är att aktivera mig, gärna i naturen ex hike. Jag ser fram emot att ta mig an posten som utbildningsbevakare något jag tror kommer vara en rolig och utvecklande utmaning. Min målsättning med året är att få till en omarbetning av kursplanernas struktur och att se till att visa upp mig och min post så att studenter vet vad jag gör och att jag finns om de behöver hjälp.

utbildning@serum.orebrostudentkar.se

 


Utbildningsbevakare IMVUtbildningsbevakare för Institutionen för Medicinska Vetenskaper

Oskar Krakau

Avin.tofiq96@gmail.com

Utbildningsbevakaren ansvarar för att din utbildning ska vara så bra som möjligt. Utbildningsbevakaren svarar på frågor och löser problem som har med exempelvis lärare, tentor eller kurser att göra. Utbildningsbevakaren för IMV sitter i Serums styrelse och är ordförande för Medicinska Utbildningsrådet (MUR) som består av två terminsrepresentanter från varje termin inom läkarprogrammet och förtroendevalda studentrepresentanter som sitter i diverse råd inom IMV. Det innebär att man ansvarar för det övergripande arbetet som MUR utför samt kallar till och håller i möten för MUR. Utbildningsbevakaren sitter även med i institutionsledningsrådet (ILR) för IMV.

Några ord från Avin:

”Jag är en 21-åring från stockholm som studerar på läkarprogrammet termin 4. På lediga stunder gillar jag att sätta mig på balkongen och läsa någon bra bok. Annars är både brödbakning och cykelturer tilltalande.

Inför nästa sommar vill jag att läkarlinjens höga kvalitet ska bevaras eller höjas, vilket uppnås via Medicinska Utbildningsrådet (MUR). Jag vill även att Serums medlemmar ska se tillbaka på ett roligt år med givande aktiviteter.”


Informationsansvarig

Cassandra Söder

072-0440325

Informationsansvarig ansvarar för information och marknadsföring i Serum. Alla sociala media: facebook, instagram, hemsidan samt att göra affischer och sätta upp dem. Bilder i alla former: ta bilder, lägga upp bilder i sociala media, skriva ut bilder mm.

Några ord från Cassandra:

”Jag är en 20 åring från Västmanland som studerar termin 3 på arbetsterapeutprogrammet. Till mesta dels så ägnar jag min fritid till studentlivet så när frågan kom upp om att engagera sig i SERUM så fanns det ingen tvekan. Jag tycker att det ska bli spännande att jobba med omstruktureringen av SERUM det här verksamhetsåret och jag har många planer jag vill sätta i verk.” 

information.serum@gmail.com

 

 


Introduktionsansvarig (General)

Paulina Andersson

072-3330406

Generalen har övergripande ansvar för Serums introduktion och allt som hör därtill. Generalen tillsammans med Vice Generalen anordnar och håller i Faddermöten före introduktionen samt går på qrake-möten med Universitetets Introduktionsansvarig, Vice ordförande med studiesocialt ansvar i Studentkåren och alla andra sektioners introduktionsanvariga.

introduktion@serum.orebrostudentkar.se

Några ord från Paulina:

”Jag heter Paulina och är vice general i Serum. Jag kommer från Stockholm och studerar termin 3 på arbetsterapeutprogrammet här i Örebro. Tillsammans med min generalskollega och vårt härliga gäng med faddrar kommer jag göra mitt bästa för att skapa en så rolig och oförglömlig introduktion som möjligt! Att få vara en representant för Serum och Örebro Universitet under introduktionen ser jag som en fantastiskt rolig utmaning!”

 


lucasVice introduktionsansvarig (Vice General)

Lucas Sjöberg

Vice Generalen arbetar nära och tillsammans med Generalen.

introduktion@serum.orebrostudentkar.se

 

Några ord från Lucas:

”En glad och tävlingsinriktad 25-årig kille från huvudstaden, Stockholm. Älskar kvarg – nejdå men taco är favoritmaten. Pluggar till vardags på sjuksköterskeprogrammet där målet är att jobba som ambulanssjukvårdare. På fritiden är det gym, tv-spel och vänner som gäller. Jobbar även deltid som personlig assistent. Är väl lite kort och gott om mig! Jag ser främst emot på alla utmaningar som väntar för att göra den kommande introduktionen till den bästa i Serums historia. Min vision för kommande året är att få ALLA i sektionen Serum att känna glädje och den gemenskap som vi erbjuder i Örebro.”

 


martina2Skyddsombud

Martina Kilborn

Skyddsombud är en person som företräder sin kårsektions studenter i arbete med att förbättra studiemiljön. Både den fysiska studiemiljön: ifall det är ex för dålig luft i tentasalarna, stolar som ger ryggproblem i grupprummen eller skaderisk på campus. Såväl som den psykosociala studiemiljön: stressproblem eller psykisk ohälsa bland studenter m.m. Som SSO blir man kallad till Örebro studentkårs centrala råd Skyddsrådet som vice ordförande med studiesocialt ansvar vid Örebro studentkår kallar till. Där diskuteras aktuella frågor för universitetet och Örebro studentkår.

 

 

 

 

 


Karriärsansvarig (Vakant)

Karriärsansvarig är personen som är mellanhanden mellan studenter och näringslivet. Den karriärsansvarige kan bl.a. anordna karriärsdagar och föreläsningar med företag, kommuner och fackförbund för att studenter lättare ska få kontakt med yrkeslivet.


Studiesocialt ansvar (Vakant) 

Studiesociala posten är en person som ska vara ansvarig för SERUMs studiesociala evenemang som tillexempel sittningar, sektionsöverskridande evenemang och andra evenemang som alla från SERUM får delta i. Man ska ha en god kontakt med programutskottens studiesociala och hjälpa dem när de ber om hjälp. Även ha en god kontakt med Kårhuset i det nya samarbetet med dem. Bilda ett studiesocialtutskott med de andra studiesociala från programutskotten där man kan hjälpas åt vid evenemang där alla SERUMs medlemmar ska få delta i.

 matildakarlsson

Representant för Arbetsterapeutföreningen (ledarmot)

Matilda Karlsson

 

ordforande.atfo@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 


Martina Kilborn
Representant för Sjuksköterskestuderandes förening (ledamot)

Martina Kilborn

ordforande.ssfo@gmail.com

 

Några ord från Martina:

”22 åring från Borås som tycker att en medium rare steak är det bästa en fredagkväll! Läser 5e terminen på sjuksköterskeprogrammet. På fritiden gillar jag att baka och unna mig lite kvalitetstid med Netflix! Det kommande året vill jag tillsammans med Serum och SSFÖs övriga styrelse förbättra sjuksköterskeprogrammen vid Örebro universitet och skapa en starkare gemenskap mellan studenter över terminerna!”

 

 

 

 

 

 

 Representant för Biomedicinska analytiker och Audionomföreningen (ledarmot)  (Vakant)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share