Styrelsen

Paulina Andersson
Ordförande
Filip Tärnskär
Vice Ordförande
Michaela Nygård
Ekonomiansvarig
Rebecka Enarsson
Utbildningsbevakare för IHV
Oskar Krakau
Utbildningsbevakare för IMV
Lucas Sjöberg
Introduktionsansvarig(General)
Fabian Olofsson
Vice introduktionsansvarig (Vice General)
Gabriella Ruborg
Skyddsombud
Isak Rehn
Studiesocialt ansvarig
Rasmus Smajilovic
Representant för ATFÖ (ledamot)
Martina Kilborn
Representant för SSFÖ (ledamot)

 

 

Vakanta poster:

Vakant
Informationsansvarig
Vakant
Karriärsansvarig
Vakant
Representant för AudioBio (ledamot)