Styrdokument

Kårsektionen Serums verksamhet bedrivs i enlighet med Örebro Studentkårs stadga 2 kap. 2 § uppräknade organ, dels av kårsektionens arbetsordning. Kårsektionen Serums ändamål anges i Örebro studentkårs (ÖS) stadga 1 kap. 2 § och 6 kap. 2 §.

Örebro Studentkårs stadgar finner du här.


stundetkarlogga