Sjuksköterskestuderandes förening

SSFÖ är ett utskott under Serum som är skapat för Sjuksköterskeprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro Universitet. SSFÖ jobbar för gemenskap mellan de olika terminerna inom sjuksköterskeprogrammet. De vill att du ska få en rolig studietid där du knyter många nya kontakter, men fokuserar även på frågor som rör våran utbildning.

ssfo-logga

Kontakt till SSFÖ:

Ordförande: Jimmy Grafström
Vice Ordförande: Vakant
Utbildningsbevakare: Martina Kilborn
Kassör: Anna Lindqvist
Informationsansvarig: Malin Jerkner Kjellman
Studiesocialt: Carlos Govea
Sekreterare: Vakant
Ledamot: Joel Uhlin

Kontaktmail: ordforande.ssfo@gmail.com
SSFÖs Facebook