OM SERUM


Serum är kårsektionen som ansvarar för att representera och engagera alla studenter vid institutionerna Hälsovetenskaper och Medicinska vetenskaper. Det är för er som studerar till arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, läkare, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, samt kurser inom omvårdnad och medicin.

Serum är en del av Örebro studentkår. Vi är en del av en ideell, icke-vinstdrivande verksamhet och tillsammans arbetar vi, vanliga studenter, för att vi alla ska få en så bra studietid som möjligt! Vi anordnar föreläsningar, fester, sittningar, introduktion för nya studenter, bedriver utbildningsbevakning samt har kontakt med näringslivet.


Fullmäktige (FUM)

Örebro studentkårs fullmäktige  är Örebro studentkårs högst beslutande organ. I fullmäktige sitter ledamöter från varje kårsektion, totalt 41 st. Dessa är valda av kårsektionens egna medlemmar för att representera kårsektionen och föra dess talan. Antalet platser kårsektionen får beror på antalet medlemmar sektionen har, Serum har idag sex stycken platser i FUM. Serums representanter väljs på årsmötet.

Enkelt översatt är fullmäktige Örebro studentkårs egen riksdag. Dess roll är att övergripande sätta riktningen för Örebro studentkårs verksamhet. Fullmäktige sammanträder fyra gånger per år. Exempel på sådant fullmäktige beslutar om på dessa möten är budget, verksamhetsplan, åsiktdokument samt val av studentrepresentanter och heltidsarvoderade. Varje ordinarie medlem i Örebro studentkår har rätt att skicka in punkter till fullmäktige, detta kan exempelvis vara en motion med ett förslag på beslut. Som fullmäktigeledamot är du vald till representant för din kårsektion. Det betyder att det är kårsektionens åsikter, och inte dina egna, du ska lyfta fram under fullmäktigemötena.

IMG_0038

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kårstyrelsen (KS)

Kårstyrelsen är Örebro studentkårs högst verkställande organ (kan jämföras med regeringen). Kårstyrelsen består av en ordförande och två vice ordförande samt en ledamot från varje sektion. För SERUM sitter vice ordförande som ledamot i KS.


Programutskotten

Inom serum finns programföreningar som bedriver bl.a. utbildningsbevakning och studiesociala event på programnivå. Programföreningarnas ordförande har ledamotplatser i SERUMs styrelse. Som medlem i en förening får du förmåner, delta i evenemang och hjälp med frågor om utbildningen. Du kan endast bli medlem i den förening som tillhör ditt program, det kostar inget men du måste vara medlem i Serum.

 

Sjuksköterskestuderandes förening Örebro (SSFÖ)

För de som studerar till sjuksköterska, röntgensjuksköterska och specialistutbildningar inom sjuksköterskeyrket.

Arbetsterapeutföreningen Örebro (ATFÖ)

För arbetsterapeutstudenter.

Biomedicinska analytiker och audionomföreningen (BA)

Föreningen har tyvärr inte kommit igång än, om du är intresserad av att engagera dig tveka inte att höra av dig! Klicka på länken för mera info.


Serum har också ett nära samarbete med den externa föreningen Medicinska föreningen Örebro (MFÖ) som är till för läkarstuderande, när det kommer till studiesociala aktiviteter och bevakning av utbildningskvalitén.

 


  Serums interna organisation ser det ut så här:


Var hittar du oss?

Du hittar vårt sektionsrum i Prismahuset

Öppettider

Tisdag, Onsdag, Torsdag kl. 12:00 – 13:00

Vi har extraöppet under introduktionstider!

serum@orebrostudentkar.se

Bookmark and Share