Rebecka Enarsson

Utbildningsbevakare ansvarar för att din utbildning ska vara så bra som möjligt. Utbildningsbevakare svarar på frågor och löser problem som har med exempelvis lärare, tentor eller kurser att göra. Utbildningsbevakaren som sitter i styrelsen är ordförande för Utbildningsbevakarutskottet som består av en representant från varje program inom Serum. Det innebär att man ansvarar för det övergripande arbetet utbildningsbevakarna i Serum utför samt kallar till och håller i möten för utskottet. Utbildningsbevakaren går också på utbildningsbevakarråd som hålls i av Vice Ordförande med utbildningspolitiskt ansvar i Studentkåren, ca 1 gång i månaden.

Michaela Nygård

Kassören är ekonomiansvarig i Serum, man ansvarar alltså för in- och utgående pengar. Man har nära kontakt med Örebro Studentkårs ekonomiansvarige då bankning och bokföring är centralt i Kassörens arbete.

Filip Tärnskär

Som Vice Ordförande i Serum arbetar du nära och tillsammans med Ordförande. Vice Ordförande sitter i Kårstyrelsen, KS, tillsammans med presidiet för Örebro Studentkår (Ordförande och Vice ordförande) samt en representant från varje Kårsektion. Det är Studentkårens högsta verkställande organ (till skillnad från Fullmäktige, som är Studentkårens högsta beslutande organ). Kårstyrelsen har möte en gång varannan vecka.

Paulina Andersson

Som ordförande för Serum har man övergripande ansvar för styrelsens arbete. Kallar till och håller i styrelsemöten och sektionsmöten. Svarar på diverse frågor eller tar reda på var man kan få svar. Har kontakt med Ordförande i Studentkåren samt de andra Sektionsordföranden vid ordförandeforum som är ett informellt möte ett par gånger per termin. Ordförande går på institutionsledningsråd varannan vecka med IHM (Institutionen för Hälsa och Medicin), här får man träffa institutionsledningen och diskutera frågor som rör IHM.

Overallsinvigning

Overallsinvigning

Har du köpt en overall och bara längtar efter att få ha den på dig nercabbad? Se då till att dyka upp på overallsinvigningen som äger rum lördagen den 7 oktober med start klockan 14.00, samling sker i Prismaentrén!

Har du inte hunnit köpa en overall ännu? Oroa dig inte, 30 minuter innan invigningen börjar kan du köpa en i Prismaentrén för 500 kronor.

Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium för sjuksköterskestudenter som studerar på grund, magister- eller specialistnivå. Stipendiet instiftades 2013 som en gåva till Hennes Majestät Drottning Silvia med anledning av hennes 70-årsdag. Stipendiet  syftar till att skapa attraktivitet och goda ledarskapskompetenser till sjuksköterskeyrket samt ge sjuksköterskestudenter en möjlighet att bidra med idéutveckling till framtidens vårdutmaningar inom äldreomsorgen. Ansökningsperioden startar första oktober och stipendiet är på 50 000 kronor samt få möjlighet att delta i ett individuellt anpassat internship under minst 6 månader – internshipet kommer att genomföras såväl i Sverige som i andra europeiska länder, med syftet att ge studenten ett så värdefullt halvår som möjligt med lärdomar från flera perspektiv på vård och omsorg av äldre. För mer info och anmälan klicka HÄR

QSNA Logotyp

Dags att förnya kårmedlemskapet!

bli medlem serumNu i början av terminen är det dags för många av er att förnya ert kårmedlemskap. Genom att vara medlem i SERUM får du bl.a. hjälp i utbildningsfrågor för att hålla din utbildning på topp, billigare priser på kårhuset och studiesociala evenemang, medlemskap i ditt programs förening samt många fler förmåner under året. KLICKA HÄR