ENGAGERA DIG


SERUM är en stor organisation där det finns många olika punkter där du kan engagera dig i under din studietid. Det kan vara allt från utbildningsbevakning för att förbättra allas studietid till studiesociala aktiviteter. Här nedan ser du vilka poster som är tillgängliga och hur du ska gå tillväga för att engagera dig.


Poster inom SERUMs styrelse att söka:

– Karriärsansvarig
Karriärsansvarig är personen som är mellanhanden mellan studenter och näringslivet. Den karriärsansvarige kan bl.a. anordna karriärsdagar och föreläsningar med företag, kommuner och fackförbund för att studenter lättare ska få kontakt med yrkeslivet.

– Studiesocialt
Studiesociala posten är en person som ska vara ansvarig för Serums studiesociala evenemang som tillexempel sittningar, sektionsöverskridande evenemang och andra evenemang som alla från Serum får delta i. Man ska ha en god kontakt med programutskottens studiesociala och hjälpa dem när de ber om hjälp. Även ha en god kontakt med Kårhuset i det nya samarbetet med dem. Bilda ett studiesocialtutskott med de andra studiesociala från programutskotten där man kan hjälpas åt vid evenemang där alla Serums medlemmar ska få delta i.

Sugen på någon av dessa poster? Kontakta Serums ordförande Linnea Rilegård för mera information och ansökning.

076-0459873
ordforande@serum.orebrostudentkar.se


Poster inom SERUMs programutskott att söka:

För Arbetsterapeutföreningen:

– Studiesocialt ansvar

Sugen på denna post? Hör då av dig till Arbetsterapeutföreningens ordförande för mera information och ansökning.

ordforande.atfo@gmail.com 

 

För Biomedicinska analytiker och audionomföreningen

– Vice ordförande
– Utbildningsbevakare för Biomedicin

Biomedicinska analytiker och audionomföreningen (BA) är under uppbyggnad och söker de resterande posterna som finns kvar inom styrelsen. Mera information finns här.

Sugen på någon av dessa poster? Kontakta SERUMs ordförande Linnea Rilegård för mera information och ansökning.

076-0459873
ordforande@serum.orebrostudentkar.se

 

För Sjuksköterskestuderandes föreningen:

– Vice ordförande
– Sekreterare

Även det här programutskottet är under uppbyggnad och söker därmed nya personer som vill ta sig ann någon av ovanstående poster! För mera information kan du klickar här.

Om du är sugen på någon av dessa poster kan du kontakta SSFÖs ordförande för mera information och ansökning.

ordforande.ssfo@gmail.com 


Poster inom SERUMs utbildningsutskott att söka:

– Representant för röntgensjuksköterskeprogrammet

Sugen på någon av dessa poster? Kontakta SERUMs utbildningsbevakare Michael Tägil för mera information och ansökan.

0762707666
utbildning@serum.orebrostudentkar.se


Poster inom Örebro Studentkår Fullmäktige (FUM) att söka:

– FUM ledarmöte (1 plats)
– FUM suplianger (6 platser)

Fullmäktige är Örebro Studentkårs högst beslutande organ och man kan säga att fullmäktige är Örebro studentkårs egen riksdag. Du blir vald av kårsektionens egna medlemmar för att representera kårsektionen och föra dess talan. Fullmäktiges roll är idag att övergripande sätta riktningen för Örebro studentkår som organisation och verksamhet och ansvara över de heltidsarvoderade som väljs av fullmäktige. Varje ordinarie medlem i Örebro studentkår har rätt att skicka in punkter till fullmäktige. Fullmäktige sammanträder fyra gånger per år. Exempel på sådant fullmäktige beslutar om på dessa möten är budget, verksamhetsplan, åsiktdokument samt val av studentrepresentanter och heltidsarvoderade.

Sugen på någon av dessa poster? Kontakta Serums ordförande Linnea Rilegård för mera information och ansökning.

076-0459873
ordforande@serum.orebrostudentkar.se


Poster inom Serums Valberedning att söka:

– ledarmotplatser

Serums valberedning är kårsektionens beredande organ för de personval sektionsmötet genomför.
Valberedningen arbetsuppgifter är:

– I enlighet med särskild utfärdad valordning genomföra val och arbeta med att synliggöra valen via sociala medier och andra kontakter.
– Stå 1-2 ggr i Prisma och på Campus USÖ för att ta emot nomineringar.
– Ta kontakt med de nominerade efter sök perioden för att se om de är intresserade. Eventuellt intervjua de som är intresserade för att få en bättre bild av personen.
– Föreslå en ny styrelse till kårsektionens årsmöte.

Sugen på någon av dessa poster? Kontakta Serums ordförande Linnea Rilegård för mera information och ansökning.

076-0459873
ordforande@serum.orebrostudentkar.se

Bookmark and Share