ENGAGERA DIG

Serum är en stor organisation där det finns många olika punkter där du kan engagera dig i under din studietid. Det kan vara allt från utbildningsbevakning för att förbättra allas studietid till studiesociala aktiviteter. Här nedan ser du vilka poster som är tillgängliga och hur du ska gå tillväga för att engagera dig.


Poster inom SERUMs styrelse att söka:

Vakant
Karriärsansvarig
Vakant
Informationsansvarig

Karriärsansvarig
Karriärsansvarig är personen som är mellanhanden mellan studenter och näringslivet. Den karriärsansvarige kan bl.a. anordna karriärsdagar och föreläsningar med företag, kommuner och fackförbund för att studenter lättare ska få kontakt med yrkeslivet.

Informationsansvarig
Informationsansvarig ansvarar för information och marknadsföring i Serum. Alla sociala media: facebook, instagram, hemsidan samt att göra affischer och sätta upp dem. Bilder i alla former: ta bilder, lägga upp bilder i sociala media, skriva ut bilder mm.

Sugen på någon av dessa poster? Kontakta Serums ordförande

Paulina Andersson
Ordförande
för mera information och ansökning.
ordforande@serum.orebrostudentkar.se


Poster inom SERUMs programutskott att söka:

För Biomedicinska analytiker och audionomföreningen AudioBio

 

-Ordförande

– Vice ordförande

– Ekonomiansvarig

-Studiesocialt ansvarig

– Information och marknadsföringsansvarig

– Utbildningsbevakare för Biomedicin

-Utbildningsbevakare för audionomer

 

Biomedicinska analytiker och audionomföreningen (BA) är under uppbyggnad och söker de resterande posterna som finns kvar inom styrelsen. Mera information finns här.

Sugen på någon av dessa poster? Kontakta SERUMs ordförande Linnea Rilegård för mera information och ansökning.

ordforande@serum.orebrostudentkar.se

 För Sjuksköterskestuderandes föreningen:

– Vice ordförande
– Sekreterare

Även det här programutskottet är under uppbyggnad och söker därmed nya personer som vill ta sig ann någon av ovanstående poster! För mera information kan du klickar här.

Om du är sugen på någon av dessa poster kan du kontakta SSFÖs ordförande för mera information och ansökning.

ordforande.ssfo@gmail.com 


Poster inom SERUMs utbildningsutskott att söka:

– Representant för röntgensjuksköterskeprogrammet

Sugen på någon av dessa poster? Kontakta SERUMs utbildningsbevakare Rebecka Enarsson för mera information och ansökan.

utbildning@serum.orebrostudentkar.se


Poster inom Örebro Studentkår Fullmäktige (FUM) att söka:

– FUM ledarmöte (1 plats)
– FUM suplianter (3 platser)

Fullmäktige är Örebro Studentkårs högst beslutande organ och man kan säga att fullmäktige är Örebro studentkårs egen riksdag. Du blir vald av kårsektionens egna medlemmar för att representera kårsektionen och föra dess talan. Fullmäktiges roll är idag att övergripande sätta riktningen för Örebro studentkår som organisation och verksamhet och ansvara över de heltidsarvoderade som väljs av fullmäktige. Varje ordinarie medlem i Örebro studentkår har rätt att skicka in punkter till fullmäktige. Fullmäktige sammanträder fyra gånger per år. Exempel på sådant fullmäktige beslutar om på dessa möten är budget, verksamhetsplan, åsiktdokument samt val av studentrepresentanter och heltidsarvoderade.

Sugen på någon av dessa poster? Kontakta Serums ordförande Linnea Rilegård för mera information och ansökning.
ordforande@serum.orebrostudentkar.se


Poster inom Serums Valberedning att söka:

– ledarmotplatser

Serums valberedning är kårsektionens beredande organ för de personval sektionsmötet genomför.
Valberedningen arbetsuppgifter är:

– I enlighet med särskild utfärdad valordning genomföra val och arbeta med att synliggöra valen via sociala medier och andra kontakter.
– Stå 1-2 ggr i Prisma och på Campus USÖ för att ta emot nomineringar.
– Ta kontakt med de nominerade efter sök perioden för att se om de är intresserade. Eventuellt intervjua de som är intresserade för att få en bättre bild av personen.
– Föreslå en ny styrelse till kårsektionens årsmöte.

Sugen på någon av dessa poster? Kontakta Serums ordförande

Paulina Andersson

för mera information och ansökning.
ordforande@serum.orebrostudentkar.se

[pdb_record]”