BLI KÅRMEDLEM

Medlem i Örebro Studentkår- en investering i studentlivet!

 

VISSTE DU ATT om du har blivit antagen till Örebro Universitet men inte hittat någon bostad innan kursstart, kan Örebro studentkår hjälpa dig genom att fixa ett tillfälligt akutboende åt dig under din första tid. Mer information finns att hämta här. 

Följ Örebro Studentkår på Facebook och Instagram.